Šef Delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU u BiH Johann Sattler u posjeti CBBiH

13.4.2022

Šef Delegacije Evropske unije (EU) u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik EU u Bosni i Hercegovini Johann Sattler posjetio je danas, 13. 4. 2022. Centralnu banku Bosne i Hercegovine (CBBiH), gdje je razgovarao s guvernerom CBBiH dr. Senadom Softićem. 

Tokom razgovora, guverner Softić prezentirao je ambasadoru Sattleru osnovne makroekonomske pokazatelje, a posebna pažnja tokom razgovora bila je posvećena stanju u finansijskom i bankarskom sektoru. Monetarna stabilnost u BiH, postignuta kroz aranžman valutnog odbora, je potvrđena, što je i najveći doprinos u situaciji pandemijske krize i aktuelne geopolitičke situacije, naglasio je guverner, te dodao da CBBiH kontinuirano izvršava, zakonom definisane, obaveze i implementira svoje strateške ciljeve.

„Prioritet svih treba da budu aktivnosti i mjere koje će ublažiti posljedice sve izraženije inflacije po privredu i građane. Fokus na stvarne ekonomske reforme, koje bi značajnije poticale i jačale privrednu aktivnost, ekonomski rast i investicioni ciklus. CBBiH će sa svoje strane dati doprinos navedenom, u okvirima svog zakonskog mandata“, rekao je guverner Softić.

Guverner je posebno istakao dobru saradnju CBBiH sa predstavnicima bankarskog sektora, te kvalitetnu bankarsku koordinaciju i potrebu da se i dalje održava saradnja na nivou Stalnog odbora za finansijsku stabilnost BiH.

Šef Delegacije EU je istakao ulogu i značaj CBBiH u finansijskom sektoru, naglasivši da je očuvanje nezavisnosti CBBiH i integriteta valutnog odbora od ključnog značaja za finansijski sektor, ekonomiju BiH i državu u cjelini.

„Uloga CBBiH u procesu pristupanja države EU postaće jača kako se bude proces pristupanja intenzivirao“, rekao je ambasador Sattler u razgovoru sa guvernerom Softićem.Newsletter CBBiH