CBBiH postala član Međunarodne radne grupe za operativni rizik

31.5.2022

Centralna banka Bosne i Hercegovine  postala je član Međunarodne radne grupe za operativni rizik (International Operational Risk Working Group - IORWG).

Međunarodna radna grupa za operativni rizik je posvećena unapređenju upravljanja operativnim rizikom u industriji centralnog bankarstva.

IORWG je osnovana 2005. godine, na inicijalni prijedlog Banke Španije koji je podržalo sedamnaest centralnih banaka, dok Grupu danas čini 108 institucija članova.

IORWG predstavlja vodeću svjetsku asocijaciju za operativne rizike za industriju centralnog bankarstva i važan forum za inovacije, istraživanje, kolektivno učenje i razmjenu dobrih praksi.

Članstvo u IORWG doprinijeće unapređenju i jačanju kapaciteta upravljanja operativnim rizikom u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, prije svega kroz razmjenu iskustava sa drugim centralnim bankama, te usklađivanjem sa najboljim praksama u industriji centralnog bankarstva.

Pored toga, članstvom u IORWG, Centralna banka Bosne i Hercegovine se pozicionira na mapu centralnih banaka koje su prepoznale značaj i potrebu unapređenja upravljanja operativnim rizikom, kao jednim od ključnih elemenata korporativnog upravljanja i jačanja otpornosti institucije.Newsletter CBBiH