Makroekonomske projekcije 2022 – 2024, novembar 2022.godine

28.11.2022

Projekcija ekonomske aktivnosti u BiH u 2022. godini je korigovana naviše, do nivoa od 4,1%

PDF - Makroekonomske projekcije 2022 – 2024

Ključni indikatori:

  • U 2022. godini se očekuje rast realne ekonomske aktivnosti od 4,1%, što je za čak 1,34 procentna poena više od majske projekcije. Ovo je drugi krug projekcija u 2022. godini, te zbog toga postoji razlika u odnosu na projekcije iz maja.
  • U 2023. godini projicirana je realna stopa rasta BDP-a od 0,9%, dok je u 2024. godini pod pretpostavkom slabljenja ali ne i potpunog iščezavanja postojećih inflatornih šokova, realni rast BDP-a projiciran na 1,0%.
  • Projicirana je inflacija od 14,4% u tekućoj godini, te usporavanje u naredne dvije godine. Međutim, ne očekujemo da će se inflacija vratiti na višegodišnji prosjek, zabilježen prije 2022. godine, u srednjem roku.
  • U ovom krugu projekcija naglašavamo da se ekonomija ne nalazi u klasičnom poslovnom ciklusu, te da su procijenjene vrijednosti realnog BDP-a, njegovih komponenti, i ostalih makroekonomskih varijabli, izložene izuzetno visokom stepenu neizvjesnosti.Newsletter CBBiH