Podaci o kartičnom poslovanju u BiH u 2022. godini

20.3.2023

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) objavila je redovan godišnji izvještaj o kartičnom poslovanju u BiH, u 2022. godini.

  • Na kraju 2022. godine, ukupan broj aktivnih kartica je iznosio 2.333.131 i veći je za 114.202 u odnosu na 2021. godinu. Kartice je svojim klijentima izdavala 21 banka u Bosni i Hercegovini.
  • U 2022. godini, ukupna vrijednost transakcija, realizovanih karticama u zemlji i inostranstvu, iznosila je 14.103.186.627 KM, te je zabilježila rast od 17,95% odnosu na godinu ranije. Vrijednost kartičnih transakcija bilježi kontinuirano rast iz godine u godinu.
  • Ukupan broj kartičnih transakcija je bio 143.812.765 i uočava se trend rasta.
  • Prosječna vrijednost jedne transakcije bila je 98 KM i manja je za 6 KM u odnosu na 2021. godinu, dok je prosječni godišnji promet po jednoj kartici iznosio 6.045 KM i veći je za 656 KM u odnosu na 2021. godinu.
  • Shodno podacima, evidentan je rast prometa karticama na internetu. Procenat realizovanog prometa karticama na internetu u zemlji je iznosio 29%, a u inostranstvu 71%.

  • Zabilježen je i rast kartičnih transakcija na ATM, POS i internetu. Od ukupne vrijednosti kartičnih transakcija na ATM aparatima je realizovano 70%, putem POS uređaja 27%, dok je putem interneta realizovano 3%.
  • Realizovana vrijednost karticama izdatih od strane bh. banaka u inostranstvu veća je za 33% u odnosu na godinu ranije, od čega se veći udio odnosi na kupovinu robe i usluga na POS uređajima (81,56%), a svega 18,44% na podizanje gotovine na ATM i POS uređajima.        
  • U odnosu na 2021. godinu, povećana je i realizovana vrijednost inostranih kartica u bh. bankama i trgovinama za 46,64%. U strukturi transakcija, podizanje gotovine na ATM i POS uređajima učestvuje sa 62,68%, dok je udio kupovine robe i usluga na POS uređajima 37,32%.
  • Nastavljen je razvoj kartične infrastrukture, te je na kraju godine bilo instalisanih 1.653 ATM uređaja i 32.633 POS uređaja. Od ukupnog broja instalisanih POS uređaja, 32.047 je instalisano u trgovinama i 586 na šalterima banaka.

 Kompletan izvještaj „Kartičarstvo u BiH u 2022. godini" dostupan je na linku: Kartičarstvo 2022 Godišnji izvještaj bs.pdfNewsletter CBBiH