Brza procjena godišnje promjene realnog BDP-a i inflacije u kratkom roku

21.3.2023

Inflacija će se postepeno smanjivati tokom cijele 2023. godine

PDF - Brza procjena godišnje promjene realnog BDP-a za četvrti kvartal 2022. godine i inflacije u kratkom roku

Ključne poruke:

  • CBBiH procjenjuje godišnji rast realne ekonomske aktivnosti u četvrtom kvartalu 2022. godine na 1,7% te očekuje usporavanje rasta ekonomske aktivnosti u zemlji od četvrtog kvartala 2022. godine.
  • Prema zvaničnim statističkim podacima, u januaru 2023. godine inflacija potrošačkih cijena je iznosila 14,1%.
  • Očekuje se da će inflacija u prvoj polovini tekuće godine biti povišena te da će se postepeno smanjivati tokom cijele 2023. godine. Procjene temeljne inflacije ukazuju da trenutna ukupna inflacija u BiH nije visoka.
  • Trenutne procjene kvartalne ekonomske aktivnosti i inflacije u kratkom roku su konzistentne sa ranije objavljenim srednjoročnim godišnjim makroekonomskim projekcijama i ranijim krugovima brzih procjena.Newsletter CBBiH