Guverner Softić u Vašingtonu: Uspješna saradnja CBBiH i MMF-a

14.4.2023

Guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) dr. Senad Softić, kao član delegacije Bosne i Hercegovine, boravi u Vašingtonu gdje prisustvuje Proljetnom zasjedanju Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Grupacije Svjetske banke (SB).

U okviru boravka, tokom kojeg je planiran niz susreta sa visokim zvaničnicima MMF-a i SB, guverner Softić je prisustvovao i prezentaciji pod naslovom „Najsavremeniji analitički alati za centralno bankarstvo“ u dijelu koja se odnosila na tehniču misiju MMF-a u CBBiH.

Ovom prilikom, guverner Softić je istakao uspješnu saradnju MMF-a i CBBiH koji je razvojem i primjenom najsavremenijih alata analizirao upravljanje deviznim rezervama i bilansom stanja CBBiH, i koji je svojim preporukama pomogao CBBiH da blagovremenim djelovanjem prevaziđe negativne efekte u periodu rastuće inflacije i očekivanja o pooštravanju monetarne politike Evropske centralne banke (ECB). Guverner je naveo da je CBBiH, koja je bila svjesna mogućih promjena na finansijskim tržištima, na vrijeme izvršila restrukturiranje portfolija, zahvaljujući preporukama MMF-a. Ove preporuke pomogle su CBBiH da blagovremeno donese ključne odluke kojima je smanjila izloženost tržišnim rizicima, prije svega kamatnom riziku, skraćivanjem trajanja svog ukupnog portfolija deviznih rezervi, primarno investicionog portfolija.

Na ovaj način, CBBiH je prevazišla, po svemu izazovnu 2022. godinu, te održala stabilnost valutnog odbora i samim tim i monetarnu stabilnost zemlje kao osnovnog stuba sveukupne makroekonomske stabilnosti. Guverner je izrazio nadu da će uspješna saradnja biti nastavljena i u budućnosti.Newsletter CBBiH