CBBiH nije nadležna za mjenjačke poslove i izbor valuta koje se zamjenjuju u bankama/mjenjačnicama

7.6.2023

U proteklih nekoliko dana u javnosti su se pojavile informacije da su komercijalne banke i mjenjačnice u Bosni i Hercegovini obustavile prijem i zamjenu novčanica norveških kruna, a u pojedinim slučajevima i švedskih i danskih kruna, te da je to uzrokovano odlukom Centralne banke Bosne i Hercegovine.

Ovim putem obavještavamo javnost da Centralna banka Bosne i Hercegovine nije donijela nikakvu odluku vezano za obustavljanje prijema navedenih valuta u komercijalnim bankama/mjenjačnicama u Bosni i Hercegovini, kao i da nije nadležna za mjenjačke poslove sa fizičkim licima u BiH. U skladu sa entitetskim zakonima o deviznom poslovanju mjenjačke poslove mogu obavljati komercijalne banke kao i rezidenti - druga pravna lica i poduzetnici koji imaju zaključen ugovor sa bankom, ovlaštenje nadležnog entitetskog ministarstva finansija i registrovani su za obavljanje mjenjačkih poslova.

Napominjemo da komercijalne banke i ovlašteni mjenjači u BiH slobodno donose odluku da li će trgovati nekom stranom valutom u skladu sa svojom poslovnom politikom i mogućnosti da zamjene tu valutu sa inostranom bankom na deviznom tržištu.

Prema javno dostupnim informacijama vidljive su značajne oscilacije deviznog kursa norveških kruna prema valuti EUR a time i prema KM, pri čemu je vrijednost norveške krune značajnije deprecirala prema navedenim valutama, odnosno izgubila na vrijednosti. Kako smo upoznati inostrane komercijalne banke su prestale sa otkupom norveške krune u procesu kupoprodaje efektivnog stranog novca, pa posljedično i komercijalne banke i mjenjačnice u BiH. Finansijske institucije u inostranstvu i BiH mogu obustaviti zamjenu u slučaju pada vrijednosti neke valute radi zaštite od daljeg smanjenja vrijednosti, što može biti i privremenog karaktera dok se situacija sa deviznim kursom te valute ne stabilizuje.

U svakom slučaju informacije o mogućnosti zamjene ili razlozima eventualnog neobavljanja zamjene norveške krune i bilo koje druge strane valute građani trebaju tražiti direktno od komercijalnih banaka i ovlaštenih mjenjačnica, odnosno tamo gdje se i obavljaju mjenjački poslovi.Newsletter CBBiH