Guverner CBBiH prisustvovao godišnjoj generalnoj skupštini BIS-a

25.6.2023

Guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH), dr. Senad Softić učestvovao je 25.6.2023. godine u radu 93. godišnje generalne skupštine Banke za međunarodna poravnanja (Bank for International Settlements - BIS), sa sjedištem u Baselu, Švicarska Konfederacija.  

Na sastanku je prezentiran Godišnji ekonomski izvještaj BIS-a koji tretira izazove sa kojima se suočavaju centralne banke i rizike po finansijsku stabilnost tokom posljednje i najteže borbe protiv inflacije. U izvještaju se govori i o ulozi fiskalne i makroprudencijalne politike sa posebnim naglaskom na to da monetarna i fiskalna politika trebaju funkcionisati na koherentan način kako bi bila osigurana stabilnost na dugi rok. Posebna pažnja posvećena je digitalizaciji i tokenizaciji novca i imovine kao novoj vrsti infrastrukture finansijskog tržišta.

Guverner je prisustvovao i godišnjoj konferenciji BIS-a koja se održava svake godine tokom godišnjeg sastanka, uz posebnu panel diskusiju o temi koja se u tom trenutku nalazi u fokusu bankarske zajednice. Ove godine tema konferencije bila je centralne banke, makrofinansijska stabilnost i budućnost finansijskog sistema, a okupila je guvernere centralnih banaka, vodeće akademike i ekonomske stručnjake.

BIS ima nekoliko uloga, od kojih treba izdvojiti dvije – jedna je sigurno investiranje deviznih rezervi banaka članica, a druga je jačanje međunarodne finansijske saradnje, posebno dijaloga među finansijskim institucijama o temi promoviranje finansijske stabilnosti. Pored ovih aktivnosti, BIS predstavlja i agenta centralnih banaka u operacijama međunarodnih plaćanja, te u sklopu djelovanja na području monetarne i finansijske stabilnosti, redovno objavljuje analize i podatke koji služe bankama članicama u procesu donošenja odluka.  

Trenutno su 63 centralne banke cijelog svijeta članice dioničari s pravom predstavljanja i glasa na godišnjim skupštinama. CBBiH je dioničar BIS Basela od decembra 1997. godine i posjeduje 1060 dionica, te će po tom osnovu Centralnoj banci Bosne i Hercegovine biti isplaćena pripadajuća dividenda.Newsletter CBBiH