Predsjedavajući Predsjedništva BiH dr. Denis Bećirović posjetio CBBiH

18.3.2024

Predsjedavajući Predsjedništva BiH dr. Denis Bećirović sa saradnicima posjetio je Centralnu banku Bosne i Hercegovine (CBBiH), i u razgovoru s guvernerkom CBBiH dr. Jasminom Selimović, članovima Upravnog vijeća i Uprave CBBiH, pružio punu podršku radu Centralne banke. CBBiH je prva institucija koju je dr. Bećirović posjetio od preuzimanja dužnosti predsjedavajućeg Predsjedništva BiH.

Guvernerka Selimović je predstavila pozitivne rezultate poslovanja CBBiH, naglasivši kako je značajan dio dobiti ostvarene u 2023. godini namijenjen za transfer u Budžet institucija Bosne i Hercegovine. Tokom razgovora predstavljene su aktivnosti i dostignuća CBBiH, te je naglašen kontinuiran rad na ispunjenju zakonskog mandata i implementacije strateških ciljeva. Posebno je istaknuto uspješno očuvanje monetarne i finansijske stabilnosti u Bosni i Hercegovini kroz efikasan aranžman valutnog odbora.

„Kada je riječ o mom odnosu prema Centralnoj banci BiH, podržavat ću njenu sadašnju poziciju nezavisnosti od vanjskih uticaja, prije svega od entitetskih nastojanja da novac posuđuju, ili na bilo koji način povlače iz ove institucije. Ona mora ostati nezavisna, samostalna i efikasna u cilju sprovođenja svojih zakonskih obaveza“- izjavio je predsjedavajući Predsjedništva BiH dr. Denis Bećirović.

Zajednički je ocijenjeno da CBBiH mora ostati nezavisna u svom radu i nastaviti štititi stabilnost domaće valute u najboljem interesu svih građana i privrede naše zemlje.

„Ako treba stimulisati ekonomiju i budžetske pozicije, onda to treba raditi na fiskalnoj strani kroz reformu poreskog sistema u pogledu modernih zakonskih rješenja, efikasnije naplate poreza i adekvatnijih kontrola, a ne da se zadire u zdravi dio sistema kome pripada Centralna banka BiH,“ zaključeno je tokom sastanka.  

Predsjedavajući Predsjedništva BiH dr. Denis Bećirović poželio je guvernerki, članovima Upravnog vijeća, Upravi i svim zaposlenim u CBBiH puno uspjeha u budućem radu, ističući svoje uvjerenje u kontinuiranu saradnju i zajednički rad na daljnjem jačanju ekonomske stabilnosti i prosperiteta Bosne i Hercegovine.Newsletter CBBiH