Viceguverner Vidaković na DDays konferenciji o izazovima digitalizacije bankarskog sektora

17.4.2024

Viceguverner Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH), mr Marko Vidaković učestvovao je na DDays konferenciji "Aktuelne promjene u poslovanju finansijskog sektora – zelenije, digitalnije, odgovornije!", koja je održana u Banjaluci.

Fokus konferencije bio je na temama koje oblikuju budućnost bankarskog sektora u BiH, a u okviru panela „Baby boomeri se ne predaju - izazovi digitalizacije bankarskog sektora!“viceguverner Vidaković je istakao aktivnosti koje CBBiH preduzima u koordinaciji sa nadležnim institucijama: Agencijom za bankarstvo Republike Srpske, Agencijom za bankarstvo FBiH kao i entitetskim ministarstvima finansija, radi pridruživanja Jedinstvenom području plaćanja u eurima (SEPA) što može, između ostalog, značajno uticati na povećanje digitalnih plaćanja i smanjenje upotrebe neformalnih kanala plaćanja.

"SEPA aranžman trenutno obuhvata 36 zemalja, a više od 80% uvozno-izvoznih transakcija Bosne i Hercegovine realizuje se sa ovim zemljama, što stvara mogućnost za transakcione uštede kako za privredu, tako i za građane. Prema procjenama Svjetske banke, zemlje zapadnog Balkana koje nisu članice SEPA-e, plaćaju do šest puta veće naknade za prekogranična plaćanja u odnosu na zemlje unutar SEPA-e. SEPA područje obuhvatapreko 510 miliona korisnika, uključujući preko 8.000 različitih finansijskih institucija i 25 miliona poslovnih subjekata, i omogućava realizaciju oko 90 milijardi elektronskih transakcija godišnje. Ove promjene su korak ka harmonizaciji s regulativom EU, što dodatno otvara vrata za pozitivne promjene u privlačenju stranih investicija i stimulaciji domaćeg tržišta kapitala, uz značajan doprinos ekonomskom razvoju i bližoj integraciji s evropskim tržištem" izjavio je viceguverner Vidaković.

Viceguverner Vidaković je istakao da, kada je riječ o digitalizaciji bankarskog sektora, podaci koji nam daju motiv i obavezu da i dalje podstičemo digitalne oblike plaćanja mijenjajući svijest korisnika, jesu, da od ukupnog broja svih kartičnih transakcija u BiH, čak 2/3 njih predstavlja povlačenje gotovine sa bankomata, dok istovremeno 2/3 subjekata koji imaju ugovorene usluge elektronskog odnosno mobilnog bankarstva za godinu dana nisu realizovali nijednu elektronsku transakciju.

U sferi promocije korištenja digitalnih naćina plaćanja, Centralna banka BiH je u saradnji sa Svjetskom bankom izradila "Vodič za digitalna plaćanja".Newsletter CBBiH