Кредитне картице

Садржај:
Увод
Користи од кредитних картица
Како функцинишу кредитне картице?

Трошкови везани за кредитну картицу
Цијена коштања робе плаћене кредитном картицом
Како користити кредитну картицу а да не будете њена жртва

Увод

Посједовање картице за плаћање може бити врло позитивно искуство, све док се одговорно користи. Картице имају много предности, али кориснике могу довести у финансијске тешкоће ако се погрешно користе. Неколико једноставних савјета о правилном коришћењу кредитне картице може корисницима помоћи да извуку највише до свог „пластичног пријатеља". Кључно је научити правилно користити кредитну картицу, прије апликација за кредит или прављења других важних финансијских одлука.

Банке нуде два шира типа картица за плаћање:

 1. Дебитне картице се могу користити за куповину или повлачење готовине с текућег рачуна до договореног лимита (види Текући рачун). Нема камата и мјесечних отплата о којима треба бринути.
 2. Кредитне картице омогућавају власницима да посуде новац од банке у сврху куповине робе или услуга као и готовине. Њих треба сматрати кредитним линијама чији је лимит одређен у уговору с банком.

Користи од кредитних картица

У посљедњим деценијама, кредитне картице су постале омиљени начин личних плаћања широм свијета. Разлог томе је што их је лако користити, релативно једноставно се добију и олакшавају куповину која би иначе била недоступна. Кредитне картице чине живот лакшим јер:

 • омогућују да плаћања буду развучена током одређеног периода,
 • олакшавају резервисање хотелске собе, куповину авионских карата, плаћање робе и рентање аута на дистанци, нарочито преко интернета,
 • елиминишу потребу да се носи готовина,
 • побољшавају сигурност, јер се лако блокира неовлашћено коришћење кредитне картице,
 • нуде боље девизне курсеве и ниже трансакционе трошкове него са страном готовином,
 • омогућују да више чланова породице имају картицу на истом рачуну.

Како функцинишу кредитне картице?

Власник картице који жели да купи нешто даје картицу продавцу, а продавац провјерава да ли је исправна и ставља је у POS (point-of-sale, мјесто продаје) уређај. Да би се заокружила трансакција, власник картице мора или потписати одрезак (звани „слип") или унијети PIN код. PIN је лични идентификациони број за ту картицу. Власник картице прво треба провјерити износ. Када је трансакција одобрена, два одреска се испринтају, један за продавца, а други за власника картице.

За повлачење готовне с банкомата (ATM - аутоматизирани уређај за готовину), власник картице стави картицу у банкомат и слиједи инструкције на екрану. Корисник треба да унесе PIN код и да унесе тражени износ. При издавању готовине, банкомат испринта одрезак (не треба га потписивати) с детаљима трансакције. Одресци се требају чувати као доказ о трансакцијама.

Да би се избјегла злоупотреба, банкомати задрже кредитну картицу ако је погрешан PIN унесен три пута. Уколико се то деси усљед грешке, власник картице треба информисати банку која је власник тог банкомата и затражити натраг картицу.

Кредитне картице су као кредитне линије и банка која издаје картицу поставља ограничење колико клијент може потрошити користећи картицу (било за куповину било за повлачење готовине).

Банка шаље мјесечни извод за сваку картицу. На изводу се налазе сва плаћања током мјесеца, као и дуговања која су пренесена из ранијих периода. Банка може дозволити „грејс период" (почек) током ког се не зарачунава камата на нови дуг, док год је плаћање обављено прије краја грејс периода.

Власник картице може одлучити да отплати износ мањи од укупног дуга. Клијент је дужан да отплати најмање „минимални износ" како је дато на изводу, али се може одлучити да плати више или чак цијели износ. Банка зарачунава камате на преостали дуг у складу с условима из уговора о кредитној картици.

Трошкови везани за кредитну картицу

Услови и правила за коришћење наведени су у уговору о кредитној картици, који потписују клијент и банка. Уговор треба да садржи детаље о свим накнадама, трошковима, казнама и правилима за одређивање каматних стопа као и стопама које се примјењују у случају кашњења или одгођеног плаћања, а који се примјењују за све вријеме кредитне картице. Клијент треба простудирати уговор о кредитној картици и бити сигуран да разумије све накнаде и правила. Ако му није јасна нека информација или калкулација, клијент треба добити цјеловито објашњење од представника банке. Прије потписивања уговора, клијент мора добро разумјети сљедеће:

 • Каматне стопе које се зарачунавају на преостали дуг послије „грејс периода". Камате се обично зарачунавају на дневној основи током мјесеца. У неким случајевима, банке могу примијенити растућу каматну стопу током времена и клијент треба бити упознат о таквој могућности.
 • Накнаде за кашњење које се зарачунавају ако плаћање није направљено прије рока наведеног у мјесечном изводу. Неке банке могу примијенити више каматне стопе за клијенте који учестало касне с плаћањима.
 • Трошкове конверзије за трансакције које нису у КМ (евро, долар, швајцарски франак, фунта итд).
 • Накнаде за подизање готовине с кредитном картицом на банкомату или у банци.
 • Мјесечну или годишњу чланарину за кредитну картицу.

Накнаде и обрачуни су или фиксни или се рачунају као проценат од дате трансакције или комбинација тога (нпр. накнада за повлачење готовине може бити или 4 евра или 2% вриједности трансакције, што год је од тог двоје веће).

Цијена коштања робе плаћене кредитном картицом

Колико кошта робе која се купује кредитном картицом зависи од динамике плаћања. Уколико се дуг плати унутар грејс периода, камата се не зарачунава. Када клијент има постојећи дуг и/или плаћа мање од пуног износа, камата се зарачунава на простали дуг. Док год се дуг и везане камате плаћају унутар неколико мјесеци, укупни трошкови би требали бити релативно умјерени. Међутим, за дугорочно задуживање каматна плаћања могу бити врло висока. Сљедећи примјер то појашњава.

Укупан дуг

Каматна стопа (мјесечно у %)

Мјесечна плаћања

Број мјесеци

Каматна плаћања

3000

1.25

150

23

450

3000

1.25

250

13

250

3000

1.25

350

9

150

Претпоставимо да клијент купи робу у вриједности 3000 КМ кредитном картицом која зарачунава мјесечну камату од 1,25%. Период отплате и укупна каматна плаћања ће зависити од мјесечних плаћања. Ако се плаћа 150 КМ мјесечно, биће потребно 23 мјесеца да се отплати и укупна камата ће износити 450 КМ. Плаћањем 350 КМ мјесечно биће потребно само девет мјесеци и укупна камата ће износити 150 КМ (једну трећину).

Ако наш клијент одлучи да плати минимум (често одређен као 5% укупног дуга), отплата ће бити веома дугачка и каматни трошкови врло високи. Клијенти требају бити свјесни ових укупних трошкова (дуг + каматна плаћања) прије куповине, ако се отплата неће реализовати унутар неколико мјесеци. Плаћање камате током дугачког периода може знатно подићи трошкове куповине.

Када дуг по кредитној картици достигне ниво којим више није могуће управљати, власник картице ће морати размотрити неколико корака:

 • Направити план за смањење дуга, фокусирајући се на отплату дуга (првенствено на каматна плаћања) и смањивање текућих расхода
 • Осигурати да мјесечна плаћања буду већа од минималног износа
 • Користити готовину за текуће раходе
 • Преговарати с банком о нижој каматној стопи за преостали дуг.

Како користити кредитну картицу а да не будете њена жртва

Власници картице морају имати контролу свих рачуна и стања на кредитној картици да би избјегли накнаде и зарачунавање која значе додатно плаћање. Слиједећи неколико једноставних правила осигураће да коришћење кредитне картице буде угодно искуство:

 • Прочитати с пажњом. Најбољи савјет је да се прочитају услови и критеријуми употребе картице прије потписивања. Клијент треба знати не само каматне стопе него и како их компанија за кредитне картице може подићи. Нека вам буду јасне све накнаде које су везане за коришћење картице, укључујући накнаде за прокорачење лимита, накнаде за подизање готовине, накнаде за кашњење итд.
 • Ограничити употребу картице. Коришћење кредитне картице се може држати под контролом, ако власник сам себи постави лимит за њено коришћење. Лимит треба бити до износа који се може отплатити до слиједећег рока плаћања. Тај износ треба бити одређен прије почетка коришћења картице. Када се лимит достигне, престаните користити картицу. Коришћење готовине (или дебитне картице) за текуће трошкове је други добар начин да се ограничи коришћење картице. Добар начин да се потроши вишак готовине је да се отплати дуг на кредитној картици.
 • Остати организован. Наћи начин да се плаћања обаве на вријеме. Користити једноставан календар - старински папирнати или на компјутеру. Искористити погодности за заштиту против крађе или илегалне употребе које нуде компаније за кредитне картице.
 • Платити на вријеме. Плаћањем стања до рока да би се избјегле накнаде за кашњења и друге трошкове ће се спријечити да куповина кошта више него је цијена на етикети.
 • Водити евиденцију о свим трошковима. Чувати изводе из банке, одреске и рачуне на сигурном мјесту и израчунати уплате и повлачења на крају сваког мјесеца. Ако се они не слажу, контактирајте своју банку да би сте разријешили ситуацију. Није необично ако установите да сте заборавили неко плаћање картицом.
 • Спријечите неовлашћено коришћење. Ово је врло раширен проблем, углавном због крађе. Најбољи начин да избјегнете губљење кредитне картице је да је чувате у новчанику, одвојено од других папира. Провјерите да нико не гледа када уносите свој PIN и никоме га не дајите. Неовлашћено коришћење није само крађа. Никада немојте давати малој дјеци број кредитне картице или PIN. Заправо, никада никоме немојте давати PIN.
 • Чувајте важне информације. Сви имамо много ствари које требамо запамтити или знати гдје су, не само детаљ кредитне картице, укључујући име издаватеља, датум истека, број кредитне картице и PIN, и телефонски број за хитну помоћ. Корисна је идеја да се све запише и чува на сигурном мјесту, као што је сеф или мобилни телефон - неки телефони имају специјални одјељак у којем се могу чувати повјерљиви подаци.

Newsletter CBBiH