Prezentirani rezultati Programa bilateralne pomoći između CBBiH i Vlade Švajcarske

U Centralnoj banci Bosne i Hercegovine (CBBiH) je 25.10.2016. godine, održana prezentacija rezultata Programa bilateralne pomoći i izgradnje kapaciteta centralnih banaka, koji uz podršku Vlade Švajcarske,  implementira Institut za međunarodne studije (Graduate Institute of International Studies - GIIS) iz Ženeve.

Cilj programa je da se CBBiH omogući pristup tehničkoj ekspertizi i najboljim međunarodnim praksama u sljedećim oblastima: monetarna politika, unapređenje procesa upravljanja deviznim rezervama, statistika i upravljanje ljudskim resursima kroz obuku iz ekonometrije, razvoj finansijskih modela, unapređenje kvalitete analize statističkih podataka i poboljšanja analitičkih i istraživačkih kapaciteta. Rezultati predviđeni Sporazumom o  Programu  bilateralne pomoći i izgradnje kapaciteta centralnih banaka su vidljivi, te je Centralna banka iskazala interes za produžetak Sporazuma i nastavak Programa do kraja 2017. godine. Od posebnog značaja je jačanje analitičkih i istraživačkih kapaciteta u smislu sticanja tehničke ekspertize kroz ekonometrijska znanja u sklopu radionica i seminara realiziranih u okviru Programa. Pri tome je analiziran uticaj unutrašnjih i vanjskih šokova na bh. ekonomiju, te je sljedeća faza izrada projekcija u skladu sa najboljim praksama koje se primjenjuju u centralnim bankama. 

 „Švajcarska ima odličnu saradnju sa Centralnom bankom Bosne i Hercegovine tokom proteklih godina. Veoma smo zadovoljni interesom i zalaganjem uposlenih u Centralnoj banci da prošire svoja znanja u više oblasti, te razmijene iskustva sa drugim centralnim bankama, uključujući i Švajcarsku narodnu banku. Naša saradnja nije ograničena na ovaj projekat. Sa Centralnom bankom radimo i na području novčanih doznaka i finansijskih statistika vlada putem projekata koje provode naši partneri, Svjetska banka i Međunarodni monetarni fond,“ izjavio je zamjenik direktora za saradnju pri Ambasadi Švajcarske u BiH David Kramer.

 Guverner CBBiH dr. Senad Softić je u obraćanju tokom prezentacije rezultata, naglasio da je poseban kvalitet Programa vrlo otvoren partnerski dijalog, te praktičan pristup zasnovan na punom razumijevanju specifičnosti i potreba CBBiH, te izvrsna saradnja s Institutom iz Ženeve i prenos znanja od vrhunskih stručnjaka i renomiranih profesora. Guverner Softić je podsjetio i na izuzetno korisnu edukaciju za menadžment CBBiH u svrhu unapređenja vještina liderstva i rukovođenja. Dodatno, svi seminari i interaktivne radionice koji su održani u okviru Programa podstiču razmjenu informacija, znanja i iskustava između različitih odjeljenja i rezultiraju poboljšanjem ukupnih rezultata rada.

CBBiH kontinuirano radi na jačanju institucionalnih i stručnih kapaciteta u cilju usklađivanja sa međunarodnim i evropskim standardima centralnog bankarstva, a ovaj uspješni projekat predstavlja dodatni podsticaj da se nastavi sa daljim aktivnostima jačanja znanja, profesionalne saradnje i razmjene iskustava.

„Cijenim što su naši švajcarski partneri prepoznali značaj CBBiH za reformske procese i proces evropskih integracija, te se nadam da ćemo i dalje imati podršku i nastaviti saradnju i u 2017. godini“, kazao je guverner tokom prezentacije rezultata Programa.

Newsletter CBBiH