Kreditne kartice

Sadržaj:
Uvod
Koristi od kreditnih kartica
Kako funkcioniraju kreditne kartice?
Troškovi vezani za kreditnu karticu
Cijena koštanja robe plaćene kreditnom karticom
Kako koristiti kreditnu karticu a da ne budete njena žrtva

Uvod

Posjedovanje kartice za plaćanje može biti vrlo pozitivno iskustvo, sve dok se odgovorno koristi. Kartice imaju mnogo prednosti, ali korisnike mogu dovesti u finansijske teškoće ako se pogrešno koriste. Nekoliko jednostavnih savjeta o pravilnom korištenju kreditne kartice može korisnicima pomoći da izvuku najviše do svog „plastičnog prijatelja". Ključno je naučiti pravilno koristiti kreditnu karticu, prije aplikacija za kredit ili pravljenja drugih važnih finansijskih odluka.

Banke nude dva šira tipa kartica za plaćanje:

 1. Debitne kartice se mogu koristiti za kupovinu ili povlačenje gotovine s tekućeg računa do dogovorenog limita (vidi Tekući račun). Nema kamata i mjesečnih otplata o kojima treba brinuti.
 2. Kreditne kartice omogućavaju vlasnicima da posude novac od banke u svrhu kupovine robe ili usluga kao i gotovine. Njih treba smatrati kreditnim linijama čiji je limit određen u ugovoru s bankom.

Koristi od kreditnih kartica

U posljednjim decenijama, kreditne kartice su postale omiljeni način ličnih plaćanja širom svijeta. Razlog tome je što ih je lako koristiti, relativno jednostavno se dobiju i olakšavaju kupovinu koja bi inače bila nedostupna. Kreditne kartice čine život lakšim jer:

 • omogućuju da plaćanja budu razvučena tokom određenog perioda,
 • olakšavaju rezervisanje hotelske sobe, kupovinu avionskih karata, plaćanje robe i rentanje auta na distanci, naročito preko interneta,
 • eliminišu potrebu da se nosi gotovina,
 • poboljšavaju sigurnost, jer se lako blokira neovlašteno korištenje kreditne kartice,
 • nude bolje devizne kurseve i niže transakcione troškove nego sa stranom gotovinom,
 • omogućuju da više članova porodice imaju karticu na istom računu.

Kako funkcioniraju kreditne kartice?

Vlasnik kartice koji želi da kupi nešto daje karticu prodavcu, a prodavac provjerava da li je ispravna i stavlja je u POS (point-of-sale, mjesto prodaje) uređaj. Da bi se zaokružila transakcija, vlasnik kartice mora ili potpisati odrezak (zvani „slip") ili unijeti PIN kod. PIN je lični identifikacijski broj za tu karticu. Vlasnik kartice prvo treba provjeriti iznos. Kada je transakcija odobrena, dva odreska se isprintaju, jedan za prodavca, a drugi za vlasnika kartice.

Za povlačenje gotovne s bankomata (ATM - automatizirani uređaj za gotovinu), vlasnik kartice stavi karticu u bankomat i slijedi instrukcije na ekranu. Korisnik treba da unese PIN kod i da unese traženi iznos. Pri izdavanju gotovine, bankomat isprinta odrezak (ne treba ga potpisivati) s detaljima transakcije. Odresci se trebaju čuvati kao dokaz o transakcijama.

Da bi se izbjegla zloupotreba, bankomati zadrže kreditnu karticu ako je pogrešan PIN unesen tri puta. Ukoliko se to desi usljed greške, vlasnik kartice treba informisati banku koja je vlasnik tog bankomata i zatražiti natrag karticu.

Kreditne kartice su kao kreditne linije i banka koja izdaje karticu postavlja ograničenje koliko klijent može potrošiti koristeći karticu (bilo za kupovinu bilo za povlačenje gotovine).

Banka šalje mjesečni izvod za svaku karticu. Na izvodu se nalaze sva plaćanja tokom mjeseca, kao i dugovanja koja su prenesena iz ranijih perioda. Banka može dozvoliti „grejs period" (poček) tokom kog se ne zaračunava kamata na novi dug, dok god je plaćanje obavljeno prije kraja grejs perioda.

Vlasnik kartice može odlučiti da otplati iznos manji od ukupnog duga. Klijent je dužan da otplati najmanje „minimalni iznos" kako je dato na izvodu, ali se može odlučiti da plati više ili čak cijeli iznos. Banka zaračunava kamate na preostali dug u skladu s uslovima iz ugovora o kreditnoj kartici.

Troškovi vezani za kreditnu karticu

Uslovi i pravila za korištenje navedeni su u ugovoru o kreditnoj kartici, koji potpisuju klijent i banka. Ugovor treba da sadrži detalje o svim naknadama, troškovima, kaznama i pravilima za određivanje kamatnih stopa kao i stopama koje se primjenjuju u slučaju kašnjenja ili odgođenog plaćanja, a koji se primjenjuju za sve vrijeme kreditne kartice. Klijent treba prostudirati ugovor o kreditnoj kartici i biti siguran da razumije sve naknade i pravila. Ako mu nije jasna neka informacija ili kalkulacija, klijent treba dobiti cjelovito objašnjenje od predstavnika banke. Prije potpisivanja ugovora, klijent mora dobro razumjeti sljedeće:

 • Kamatne stope koje se zaračunavaju na preostali dug poslije „grejs perioda". Kamate se obično zaračunavaju na dnevnoj osnovi tokom mjeseca. U nekim slučajevima, banke mogu primijeniti rastuću kamatnu stopu tokom vremena i klijent treba biti upoznat o takvoj mogućnosti.
 • Naknade za kašnjenje koje se zaračunavaju ako plaćanje nije napravljeno prije roka navedenog u mjesečnom izvodu. Neke banke mogu primijeniti više kamatne stope za klijente koji učestalo kasne s plaćanjima.
 • Troškove konverzije za transakcije koje nisu u KM (euro, dolar, švicarski franak, funta itd).
 • Naknade za podizanje gotovine s kreditnom karticom na bankomatu ili u banci.
 • Mjesečnu ili godišnju članarinu za kreditnu karticu.

Naknade i obračuni su ili fiksni ili se računaju kao procenat od date transakcije ili kombinacija toga (npr. naknada za povlačenje gotovine može biti ili 4 eura ili 2% vrijednosti transakcije, što god je od tog dvoje veće).

Cijena koštanja robe plaćenih kreditnom karticom

Koliko košta robe koja se kupuje kreditnom karticom zavisi od dinamike plaćanja. Ukoliko se dug plati unutar grejs perioda, kamata se ne zaračunava. Kada klijent ima postojeći dug i/ili plaća manje od punog iznosa, kamata se zaračunava na prostali dug. Dok god se dug i vezane kamate plaćaju unutar nekoliko mjeseci, ukupni troškovi bi trebali biti relativno umjereni. Međutim, za dugoročno zaduživanje kamatna plaćanja mogu biti vrlo visoka. Sljedeći primjer to pojašnjava.

Ukupan dug

Kamatna stopa (mjesečno u %)

Mjesečna plaćanja

Broj mjeseci

Kamatna plaćanja

3000

1.25

150

23

450

3000

1.25

250

13

250

3000

1.25

350

9

150

Pretpostavimo da klijent kupi robu u vrijednosti 3000 KM kreditnom karticom koja zaračunava mjesečnu kamatu od 1,25%. Period otplate i ukupna kamatna plaćanja će ovisiti o mjesečnim plaćanjima. Ako se plaća 150 KM mjesečno, biće potrebno 23 mjeseca da se otplati i ukupna kamata će iznositi 450 KM. Plaćanjem 350 KM mjesečno biće potrebno samo devet mjeseci i ukupna kamata će iznositi 150 KM (jednu trećinu).

Ako naš klijent odluči da plati minimum (često određen kao 5% ukupnog duga), otplata će biti veoma dugačka i kamatni troškovi vrlo visoki. Klijenti trebaju biti svjesni ovih ukupnih troškova (dug + kamatna plaćanja) prije kupovine, ako se otplata neće realizovati unutar nekoliko mjeseci. Plaćanje kamate tokom dugačkog perioda može znatno podići troškove kupovine.

Kada dug po kreditnoj kartici dostigne nivo kojim više nije moguće upravljati, vlasnik kartice će morati razmotriti nekoliko koraka:

 • Napraviti plan za smanjenje duga, fokusirajući se na otplatu duga (prvenstveno na kamatna plaćanja) i smanjivanje tekućih rashoda
 • Osigurati da mjesečna plaćanja budu veća od minimalnog iznosa
 • Koristiti gotovinu za tekuće rahode
 • Pregovarati s bankom o nižoj kamatnoj stopi za preostali dug.

Kako koristiti kreditnu karticu a da ne budete njena žrtva

Vlasnici kartice moraju imati kontrolu svih računa i stanja na kreditnoj kartici da bi izbjegli naknade i zaračunavanje koja znače dodatno plaćanje. Slijedeći nekoliko jednostavnih pravila osiguraće da korištenje kreditne kartice bude ugodno iskustvo:

 • Pročitati s pažnjom. Najbolji savjet je da se pročitaju uslovi i kriteriji upotrebe kartice prije potpisivanja. Klijent treba znati ne samo kamatne stope nego i kako ih kompanija za kreditne kartice može podići. Neka vam budu jasne sve naknade koje su vezane za korištenje kartice, uključujući naknade za prokoračenje limita, naknade za podizanje gotovine, naknade za kašnjenje itd.
 • Ograničiti upotrebu kartice. Korištenje kreditne kartice se može držati pod kontrolom, ako vlasnik sam sebi postavi limit za njeno korištenje. Limit treba biti do iznosa koji se može otplatiti do slijedećeg roka plaćanja. Taj iznos treba biti određen prije početka korištenja kartice. Kada se limit dostigne, prestanite koristiti karticu. Korištenje gotovine (ili debitne kartice) za tekuće troškove je drugi dobar način da se ograniči korištenje kartice. Dobar način da se potroši višak gotovine je da se otplati dug na kreditnoj kartici.
 • Ostati organizovan. Naći način da se plaćanja obave na vrijeme. Koristiti jednostavan kalendar - starinski papirnati ili na kompjuteru. Iskoristiti pogodnosti za zaštitu protiv krađe ili ilegalne upotrebe koje nude kompanije za kreditne kartice.
 • Platiti na vrijeme. Plaćanjem stanja do roka da bi se izbjegle naknade za kašnjenja i druge troškove će se spriječiti da kupovina košta više nego je cijena na etiketi.
 • Voditi evidenciju o svim troškovima. Čuvati izvode iz banke, odreske i račune na sigurnom mjestu i izračunati uplate i povlačenja na kraju svakog mjeseca. Ako se oni ne slažu, kontaktirajte svoju banku da bi ste razriješili situaciju. Nije neobično ako ustanovite da ste zaboravili neko plaćanje karticom.
 • Spriječite neovlašteno korištenje. Ovo je vrlo raširen problem, uglavnom zbog krađe. Najbolji način da izbjegnete gubljenje kreditne kartice je da je čuvate u novčaniku, odvojeno od drugih papira. Provjerite da niko ne gleda kada unosite svoj PIN i nikome ga ne dajite. Neovlašteno korištenje nije samo krađa. Nikada nemojte davati maloj djeci broj kreditne kartice ili PIN. Zapravo, nikada nikome nemojte davati PIN.
 • Čuvajte važne informacije. Svi imamo mnogo stvari koje trebamo zapamtiti ili znati gdje su, ne samo detalj kreditne kartice, uključujući ime izdavatelja, datum isteka, broj kreditne kartice i PIN, i telefonski broj za hitnu pomoć. Korisna je ideja da se sve zapiše i čuva na sigurnom mjestu, kao što je sef ili mobilni telefon - neki telefoni imaju specijalni odjeljak u kojem se mogu čuvati povjerljivi podaci.

Newsletter CBBiH